Home >> O szkole

Centrum Kształcenia Dorosłych działa od 1 września 1998r. Dyrektorem CKD jest mgr Maria Oczko.

Posiadamy zezwolenie na działalność w całym kraju.Obecnie prowadzimy szkoły i kursy w Kętach, Oświęcimiu i Andrychowie jak również kursy wyjazdowe.

Kursy prowadzone są na zlecenie Urzędów Pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dla zakładów pracy, z wolnego naboru jak również kursy w ramach projektów unijnych.

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej,

 • prowadzimy zajęcia w systemie: dziennym, wieczorowym i zaocznym,

 • wydajemy legitymacje szkolne, indeksy oraz zaświadczenia do ZUS,

 • posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

 • dobieramy starannie kadrę pedagogiczną ze szkół średnich oraz uczelni UJ, AE i AP,

 • gwarantujemy wysoki poziom kształcenia dzięki nowoczesnym metodom dydaktycznym,

 • oferujemy certyfikat z informatyki (ECDL + A), (ECDL) honorowany w krajach Unii Europejskiej,

 • posiadamy certyfikowane laboratorium ECDL,

 • oferujemy kursy unijne na podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowania lub zdobycie nowego zawodu,

 • kandydaci do szkół przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,

 • posiadamy akredytację w zakresie pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego,

 • jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem ewidencyjnym 2.12/00022/2004.